Auditories i certificats ISO-OSHAS i AEQT-AEST

DESEMBRE 2018 – GARCIA RIERA, S.L. ha renovat les auditories del Sistema Integrat de Gestió (SIG) de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals segons els requisits de les normes UNE-EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OSHAS 18001:2007. Al mateix temps, GARCIA RIERA, SL ha renovat l’homologació AEQT-AEST amb l’obtenció dels certificats corresponents.

© Garcia Riera – Desembre 2018

 

 

 

 

 

© Garcia Riera – Desembre 2018

Recent Posts
griera port barcelona  retallalella