EXPERIÈNCIA

àrees d’activitat

l’experiència és un grau

L’àmbit de l’edificació és el pilar de la nostra activitat constructora i comptem, a més, amb una llarga trajectòria en la construcció d’edificis emblemàtics amb els sistemes constructius més avançats del moment.

Tanmateix, la decisió de minimitzar la dependència del sector residencial ens ha dut a potenciar també les execucions en obra industrial, obra civil i fer una aposta clara per les feines de rehabilitació.

Un altre dels pilars en què es fonamenta l’empresa són els serveis de manteniment per a grans complexos industrials i d’oci. La dilatada experiència en aquest tipus de treballs i l’especialització del personal propi, amb àmplia formació específica, fan que siguin moltes les empreses que confien en nosaltres per a la conservació i posada a punt de les seves instal·lacions.

Tota aquesta experiència ens permet estar acreditats com a Empresa Contractista d’Obres i Serveis tant pel Ministerio de Hacienda com per la Generalitat de Catalunya.

Fem costat a les iniciatives del territori
Fem futur, construïm benestar