L’Ecoteca de Mont-roig, un projecte pioner de la mà de GARCIA RIERALa Ecoteca de Mont-roig, un proyecto pionero de la mano de GARCIA RIERAThe Mont-roig Ecoteca, a pioneering project by GARCIA RIERA

image001

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha adjudicat a GARCIA RIERA la futura Ecoteca, un nou equipament que vol convertir-se en un punt de referència per avançar cap a una nova cultura del consum, l’ús i la recuperació dels recursos.

Es tracta d’un centre que tindrà com a principal objectiu fomentar l’economia circular i la recuperació de materials i que es vol convertir en un punt de referència per a la conscienciació i formació de la ciutadania, factor essencial en el desenvolupament d’una nova cultura del consum, ús i reutilització dels recursos.

Apostar per projectes com aquest ens apropen al nostre objectiu de ser una empresa cada cop més inclusiva i sostenible, buscant crear valor a llarg termini mitjançant l’impacte en el factor social, econòmic o mediambiental.

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha adjudicado a GARCIA RIERA la futura Ecoteca, una nuevo equipamiento que quiere convertirse en un punto de referencia para avanzar hacia una nueva cultura del consumo, el uso y la recuperación de los recursos.

Se trata de un centro que tendrá como principal objetivo fomentar la economía circular y la recuperación de materiales y que se quiere convertir en un punto de referencia para la concienciación y formación de la ciudadanía, factor esencial en el desarrollo de una nueva cultura del consumo, uso y reutilización de los recursos.

Apostar por proyectos como este nos acercan a nuestro objetivo de ser una empresa cada vez más inclusiva y sostenible, buscando crear valor a largo plazo mediante el impacto en el factor social, económico o medioambiental.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts