ELIX Polymers lliura a GARCIA RIERA el Premi de Seguretat a la millor empresa de serveis del 2018ELIX Polymers entrega a GARCIA RIERA el Premio de Seguridad a la mejor empresa de servicios del 2018ELIX Polymers lliura a GARCIA RIERA el Premi de Seguretat a la millor empresa de serveis del 2018

griera noticies elix

© Garcia Riera, maig 2019© Garcia Riera, mayo 2019

Tarragona, dijous 3 de maig de 2019 – En el marc de la Safety Week celebrada del 23 al 26 d’abril, ELIX Polymers ha guardonat a l’empresa Garcia Riera S.L amb el “Premi ELIX de Seguretat 2019 per a empreses de serveis”. Garcia Riera ha obtingut la puntuació més alta en el KPI Performance de seguretat, reconeixent així l’implementació de bones pràctiques en matèria preventiva.

A l’acte de reconeixement hi van assistir diversos representants de Garcia Riera, altres empreses de servei habituals de ELIX Polymers, i part de l’equip d’Operacions de ELIX.

Xavier Garcia Perera, gerent de Garcia Riera va comentar: “Sens dubte, aquest reconeixement és fruit de l’esforç i inversió que portem realitzant des de fa anys en el camp de la prevenció de riscos laborals. La cultura preventiva forma part del nostre ADN i la posem al servei dels nostres clients.”

Per part seva, Judith Banus, SHE & Site Services Manager va comentar: “Aquest premi reconeix l’esforç que està demostrant el nostre col·laborador, Garcia Riera, en l’acompliment en matèria de seguretat laboral. Garcia Riera, una empresa que, nascuda en el nostre entorn local, fruit de l’expenedoria familiar, i actualment liderada per la seva segona generació, comparteix valors fonamentals amb els de la nostra empresa, ELIX Polymers, com són el compromís amb el client, la qualitat de servei i la seguretat laboral. Valorem l’evolució positiva i sostinguda del seu acompliment en pro de la seguretat i compromís amb el compliment dels exigents estàndards de seguretat que apliquem en ELIX Polymers, en el desenvolupament de la nostra operativa, i que són integrats en igual grau en l’activitat de tots els nostres col·laboradors”

ELIX Polymers té el compromís de generar un entorn de treball segur per a totes les persones que treballen diàriament en les nostres instal·lacions, per a això es necessita el compromís de totes les empreses de serveis que col·laboren amb la companyia.

Tarragona, jueves 3 de mayo de 2019 – En el marco de la Safety Week celebrada del 23 al 26 de abril, ELIX Polymers ha galardonado a la empresa Garcia Riera S.L con el “Premio ELIX de Seguridad 2019 para empresas de servicios”. Garcia Riera ha obtenido la mayor puntuación en el KPI Performance de seguridad, reconociéndose así su implementación de buenas prácticas en materia preventiva.

Al acto de reconocimiento asistieron varios representantes de Garcia Riera, empresas de servicio habituales de ELIX Polymers, y parte del equipo de Operaciones de ELIX.

Xavier Garcia Perera, gerente de Garcia Riera comento: “Sin duda, este reconocimiento es fruto del esfuerzo e inversión que llevamos realizando des de hace años en todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales. La cultura preventiva forma parte de nuestro ADN y la ponemos al servicio de nuestros clientes.”

Por su parte, Judith Banus, SHE & Site Services Manager comentó: “Este premio reconoce el esfuerzo que está demostrando nuestro colaborador, Garcia Riera, en el desempeño en materia de seguridad laboral. Garcia Riera, una empresa que, nacida en nuestro entorno local, fruto de la expendeduría familiar, y actualmente liderada por su segunda generación, comparte valores fundamentales con los de nuestra empresa, ELIX Polymers, como son el compromiso con el cliente, la calidad de servicio y la seguridad laboral. Valoramos la evolución positiva y sostenida de su desempeño en pro de la seguridad y compromiso con el cumplimiento de los exigentes estándares de seguridad que aplicamos en ELIX Polymers, en el desarrollo de nuestra operativa, y que son integrados en igual grado en la actividad de todos nuestros colaboradores

ELIX Polymers tiene el compromiso de generar un entorno de trabajo seguro para todas las personas que trabajan diariamente en nuestras instalaciones, para lo cual se necesita el compromiso de todas las empresas de servicios que colaboran con la compañía.

griera noticies elix

© Garcia Riera, maig 2019© Garcia Riera, mayo 2019

griera noticies elix

© Garcia Riera, maig 2019© Garcia Riera, mayo 2019

Recent Posts
albagriera noticies claret valls