Garcia Riera amplia una infraestructura pionera i sostenibleGarcia Riera amplia una infraestructura pionera y sostenibleGarcia Riera expands a pioneering and sustainable infrastructure

photo-2024-04-15-12-55-18_1500x1500

El Rack de Dixquímics és una infraestructura de conducció per canonades, que comunica directament les fàbriques del polígon químic sud entre elles i amb el Port de Tarragona.

Aquesta infraestructura estratègica està essent ampliada amb un quart nivell per l’equip d’obra industrial de GARCIA RIERA. Un treball quirúrgic i complex, ja que cal dur a terme l’execució amb les conduccions en servei.

La interconnexió implica la circulació de 85.000 camions menys a l’any per les carreteres del Camp de Tarragona, així com una reducció significativa de l’emissió de gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera: més de 280 tones de CO₂.

El Rack de Dixquímics es una infraestructura de conducción por tuberías, que comunica directamente las factorías del polígono químico sud entre ellas y con el Puerto de Tarragona.

Esta estratégica infraestructura está siendo ampliada con un cuarto nivel por el equipo de obra industrial de GARCIA RIERA. Un trabajo quirúrgico y complejo, puesto que hay que llevar a cabo la ejecución en las conducciones en servicio.

La interconexión implica la circulación de 85.000 camiones menos al año por las carreteras del Camp de Tarragona, así como una reducción significativa de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera: más de 280 toneladas de CO₂.

photo-2024-04-15-12-55-56
11695_2063x725_parentesi_g_riera-02
Recommended Posts