GARCIA RIERA finalitza la primera fase del nou edifici del Col·legi Claret de Valls GARCIA RIERA finaliza la primera fase del nuevo edificio del Colegio Claret de VallsGARCIA RIERA finalitza la primera fase del nou edifici del Col·legi Claret de Valls

griera noticies claret valls

© Garcia Riera, juny 2019© Garcia Riera, junio 2019

Valls, 11 de juny de 2019. El nou edifici que ha construït GARCIA RIERA per a l’ampliació de les aules educatives del Col·legi Claret de Valls ja te la forma definitiva. Ben aviat es posarà en marxa la segona fase que comprèn les instal·lacions i els acabats interiors del nou centre educatiu.

Valls, 11 de junio de 2019. El nuevo edificio que ha construido GARCIA RIERA para la ampliación de las aulas educativas del Colegio Claret de Valls ya muestra su forma definitiva. En breve se pondrá en marcha la segunda fase que comprende las instalaciones y los acabados interiores del nuevo centro educativo.

griera noticies claret valls

© Garcia Riera, juny 2019© Garcia Riera, junio 2019

Recent Posts
griera noticies elixEquip al complet al punt d’arribada.