Garcia Riera s’uneix a la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad Garcia Riera se une a la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad Garcia Riera is one of the Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad

iebb-garcia-riera

En la nostra contínua cerca per fomentar la sostenibilitat i la conservació del medi ambient, ens complau anunciar que Garcia Riera ha decidit unir-se a la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB). Aquesta adhesió, realitzada sota la fórmula de coneixement, reflecteix el nostre ferm compromís amb la protecció i conservació de la biodiversitat, i ens permet contribuir de manera significativa al desenvolupament de pràctiques empresarials sostenibles i respectuoses amb l’entorn.

La IEEB, impulsada per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, té com a objectiu involucrar a les empreses en la promoció i adopció de mesures que afavoreixin la biodiversitat. En integrar-nos en aquesta iniciativa, ens comprometem a incorporar la conservació de la biodiversitat en la nostra estratègia empresarial i en les nostres operacions quotidianes. Això inclou l’adopció de pràctiques sostenibles que minimitzin els impactes ambientals i la col·laboració amb altres organitzacions per a compartir coneixements i desenvolupar solucions innovadores. A més, mantenim la transparència en les nostres accions i resultats, fomentem la innovació en productes i processos per a impulsar la sostenibilitat, i eduquem i sensibilitzem a la nostra comunitat sobre la importància de la biodiversitat.

La nostra participació en la IEEB no sols subratlla el nostre compromís amb la sostenibilitat, sinó també amb el lideratge en la conservació de la biodiversitat. Estem convençuts que, en compartir i expandir el nostre coneixement sobre pràctiques empresarials sostenibles, podem contribuir de manera significativa al benestar del planeta i al desenvolupament d’un futur més verd i pròsper per a tots.

La nostra adhesió a la IEEB és un pas crucial per a enfortir la nostra missió de protegir el medi ambient. Continuarem treballant amb dedicació i responsabilitat per a implementar solucions innovadores i sostenibles que generin un impacte positiu en la biodiversitat i en la societat.

En nuestra continua búsqueda por fomentar la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente, nos complace anunciar que Garcia Riera ha decidido unirse a la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB). Esta adhesión, realizada bajo la fórmula de conocimiento, refleja nuestro firme compromiso con la protección y conservación de la biodiversidad, y nos permite contribuir de manera significativa al desarrollo de prácticas empresariales sostenibles y respetuosas con el entorno.

La IEEB, impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, tiene como objetivo involucrar a las empresas en la promoción y adopción de medidas que favorezcan la biodiversidad. Al integrarnos en esta iniciativa, nos comprometemos a incorporar la conservación de la biodiversidad en nuestra estrategia empresarial y en nuestras operaciones cotidianas. Esto incluye la adopción de prácticas sostenibles que minimicen los impactos ambientales y la colaboración con otras organizaciones para compartir conocimientos y desarrollar soluciones innovadoras. Además, mantenemos la transparencia en nuestras acciones y resultados, fomentamos la innovación en productos y procesos para impulsar la sostenibilidad, y educamos y sensibilizamos a nuestra comunidad sobre la importancia de la biodiversidad.

Nuestra participación en la IEEB no solo subraya nuestro compromiso con la sostenibilidad, sino también con el liderazgo en la conservación de la biodiversidad. Estamos convencidos de que, al compartir y expandir nuestro conocimiento sobre prácticas empresariales sostenibles, podemos contribuir de manera significativa al bienestar del planeta y al desarrollo de un futuro más verde y próspero para todos.

Nuestra adhesión a la IEEB es un paso crucial para fortalecer nuestra misión de proteger el medio ambiente. Continuaremos trabajando con dedicación y responsabilidad para implementar soluciones innovadoras y sostenibles que generen un impacto positivo en la biodiversidad y en la sociedad.

Entidad participante en:

fbieebconocimiento_colorconbanderasw
11695_2063x725_parentesi_g_riera-02
Recommended Posts