L’impacte emergent de la intel·ligència artificial en la seguretat laboralEl impacto emergente de la inteligencia artificial en la seguridad laboralThe emerging impact of artificial intelligence on work safety

img-20240509-wa0006

Un cop més, Garcia Riera ratifica el seu compromís infrangible amb el foment del coneixement i el desenvolupament professional del seu equip humà. El passat 9 de maig, un destacat grup de tècnics en prevenció de riscos laborals de la nostra empresa va tenir el privilegi de participar en un rellevant esdeveniment celebrat al Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid.

Aquesta trobada exclusiva, organitzada per Nalanda, es va enfocar en la temàtica de la intel·ligència artificial (IA) i la seva aplicació en l’optimització de processos preventius i la promoció de la sostenibilitat en l’àmbit laboral.

Durant la jornada, es van abordar qüestions fonamentals sobre com la IA està transformant i redefinint els paradigmes de la seguretat laboral. Amb ponents de renom internacional provinents de diversos àmbits, com ara la prevenció de riscos, la sostenibilitat, la innovació i l’estratègia empresarial, l’esdeveniment va proporcionar una visió integral de fins on pot arribar la IA en el context laboral.

Experts de primera línia van compartir el seu coneixement i experiència sobre com la IA pot optimitzar els processos de prevenció, anticipar-se a riscos emergents i promoure la sostenibilitat a l’entorn laboral. A més, es van explorar les darreres tendències i avenços tecnològics que estan marcant el futur de la seguretat laboral.

La participació del nostre equip en aquest esdeveniment d’avantguarda reflecteix el nostre compromís ferm amb l’excel·lència i la innovació en matèria de prevenció de riscos i sostenibilitat. Ens enorgulleix formar part d’aquesta iniciativa que impulsa l’intercanvi de coneixements i les millors pràctiques en benefici de la seguretat i el benestar dels nostres empleats.

Una vez más, Garcia Riera ratifica su compromiso inquebrantable con el fomento del conocimiento y el desarrollo profesional de su equipo humano. El pasado 9 de mayo, un destacado grupo de técnicos en prevención de riesgos laborales de nuestra empresa tuvo el privilegio de participar en un relevante evento celebrado en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid.

Este exclusivo encuentro, organizado por Nalanda, se enfocó en la temática de la inteligencia artificial (IA) y su aplicación en la optimización de procesos preventivos y la promoción de la sostenibilidad en el ámbito laboral.

Durante la jornada, se abordaron cuestiones fundamentales sobre cómo la IA está transformando y redefiniendo los paradigmas de la seguridad laboral. Con ponentes de renombre internacional provenientes de diversos ámbitos, como la prevención de riesgos, la sostenibilidad, la innovación y la estrategia empresarial, el evento proporcionó una visión integral de hasta dónde puede llegar la IA en el contexto laboral.

Expertos de primera línea compartieron su conocimiento y experiencia sobre cómo la IA puede optimizar los procesos de prevención, anticiparse a riesgos emergentes y promover la sostenibilidad en el entorno laboral. Además, se exploraron las últimas tendencias y avances tecnológicos que están marcando el futuro de la seguridad laboral.

La participación de nuestro equipo en este evento de vanguardia refleja nuestro firme compromiso con la excelencia y la innovación en materia de prevención de riesgos y sostenibilidad. Nos enorgullece ser parte de esta iniciativa que impulsa el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en beneficio de la seguridad y el bienestar de nuestros empleados.

11695_2063x725_parentesi_g_riera-02
Recommended Posts