Nova flota de vehicles de Garcia RieraNueva flota de vehículos de Garcia RieraNova flota de vehicles de Garcia Riera

 

Ampliem i estrenem flota de vehicles amb una imatge innovadora i corporativa.

Aquest juliol, hem ampliat la nostra flota de vehicles amb 7 furgonetes, tot i que tenim previst ampliar la flota amb 11 turismes més durant aquest 2020.

Tots els nous vehicles compten amb la nova imatge corporativa innovadora, amb el logo de Garcia Riera com a element principal.

A més a més, tota la flota de vehicles compta amb el distintiu ambiental.

Ampliamos y estrenamos flota de vehículos con una imagen innovadora y corporativa.

Este julio, hemos ampliado nuestra flota de vehículos con 7 furgonetas, a pesar de que tenemos previsto ampliar la flota con 11 turismos más durante este 2020.

Todos los nuevos vehículos cuentan con la nueva imagen corporativa innovadora, con el logo de Garcia Riera como elemento principal.

Además, toda la flota de vehículos cuenta con el distintivo ambiental.

Recent Posts
portaventura obre portes 8 juliolHospital St Joan XXIII Tarragona