A GARCIA RIERA el talent no n’entén de gènereEn GARCIA RIERA el talento no entiende de géneroAt GARCIA RIERA, talent doesn’t understand gender

photo-2024-03-06-15-05-52_web

En els darrers anys, el nombre de dones que s’han integrat al nostre equip ha estat espectacular, vorejant així la paritat si no tenim en compte els operaris a peu d’obra, on queda molt per fer per atraure el talent femení i convertir-nos en un sector integrador i inclusiu.

Les dones de la casa ocupen llocs de responsabilitat diversa, des de càrrecs directius fins a tasques administratives, totes compromeses fins a la medul·la i amb un gran sentiment de pertinença.

Imatges: Antonia Lorente, Gloria Bellmunt, Angela Puerto, Yenny Aedo, Mariona Aragones, Fiorella Avalos, Adriana Bayona, Clara Boncompte Padrell, Cecilia Cardiel, Montserrat Delarco, Verónica Domínguez, Olga Fernandez, Olga Rodríguez, Anna Forcadell, Rut Gallardo, Remei Garcia, Vicky Herrera, Cristina Iturbe, Patri Lazaro, Dolores Lopez, Vanessa Martin, Keren Martinez, Marta Masgoret, Fina Pérez López, Irene Perez, Maravillas Pons, Elisa Ramos, Covadonga Rayo, Anna Sola, Igone Sota, Maria Torres, Rosa Mari Vaca, Mª Lluïsa Perera i Alicia Garcia.

En los últimos años, el número de mujeres que se han integrado en nuestro equipo ha sido espectacular, rozando así la paridad si no tenemos en cuenta los operarios a pie de obra, donde queda mucho por hacer para atraer al talento femenino y convertirnos en un sector integrador e inclusivo.

Las mujeres de la casa ocupan puestos de responsabilidad diversa, desde cargos directivos hasta tareas administrativas, todas ellas comprometidas hasta la médula y con un gran sentimiento de pertenencia.

Imágenes: Antonia Lorente, Gloria Bellmunt, Angela Puerto, Yenny Aedo, Mariona Aragones, Fiorella Avalos, Adriana Bayona, Clara Boncompte Padrell, Cecilia Cardiel, Montserrat Delarco, Verónica Domínguez, Olga Fernandez, Olga Rodríguez, Anna Forcadell, Rut Gallardo, Remei Garcia, Vicky Herrera, Cristina Iturbe, Patri Lazaro, Dolores Lopez, Vanessa Martin, Keren Martinez, Marta Masgoret, Fina Pérez López, Irene Perez, Maravillas Pons, Elisa Ramos, Covadonga Rayo, Anna Sola, Igone Sota, Maria Torres, Rosa Mari Vaca, Mª Lluïsa Perera i Alicia Garcia.

11695_2063x725_parentesi_g_riera-02
Recommended Posts