Digitalització a peu d’obraDigitalización a pie de obraDigitization on build site

photo-2024-02-28-18-43-43

A GARCIA RIERA hem apostat per la transformació digital del control tècnic de les obres, dotant els equips amb els dispositius necessaris i un programari senzill i intuïtiu, però amb potència i capacitat per optimitzar la gestió de diferents processos recurrents basats en la presa de dades i evitar viatges innecessaris entre l’obra i l’oficina per gestionar documents, a l’hora que eliminem el suport en paper.

Amb la digitalització dels comunicats d’incidències, comunicats diaris de treball, fitxatge d’hores treballades, lliurament d’EPIs, registre de magatzem, acta de visita a l’obra, informes de no-conformitat, acta de reunió…, millorem la planificació i el control dels recursos, monitorant en temps real l’evolució, optimitzem la comunicació interna i, en general, accelerem tots els processos i les etapes.

En GARCIA RIERA hemos apostado por la transformación digital del control técnico de las obras, dotando a los equipos con los dispositivos necesarios y un software sencillo e intuitivo, pero con potencia y capacidad para optimizar la gestión de distintos procesos recurrentes basados en la toma de datos y evitar viajes innecesarios entre la obra y la oficina para gestionar documentos, a la vez que eliminamos el soporte en papel.

Con la digitalización de los partes de incidencias, partes diarios de trabajo, fichaje de horas trabajadas, entrega de EPIs, registro de almacén, acta de visita a la obra, informes de no conformidad, acta de reunión…, mejoramos la planificación y el control de los recursos, monitorizamos en tiempo real la evolución, optimizamos la comunicación interna y, en general, aceleramos todos los procesos y etapas.

11695_2063x725_parentesi_g_riera-02
Recommended Posts