Arrenquen les obres de construcció d’un magatzem prefabricat a Clariant i la urbanització de les zones perimetrals Arrancan las obras de construcción de un almacén prefabricado a Clariant y la urbanización de las zonas perimetrales

Empresa Clariant Tarragona

Aquest mes de juliol va començar el projecte de construcció a l’empresa Clariant de Tarragona.

El projecte d’urbanització inclou els nous magatzems prefabricats Hostapon i les seves zones perimetrals.

L’empresa Clariant, és una empresa del sector químic i està situada a la ciutat de Tarragona. 

Este mes de julio empezó el proyecto de construcción a la empresa Clariant de Tarragona.

El proyecto de urbanización incluye los nuevos almacenes prefabricados Hostapon y sus zonas perimetrales.

La empresa Clariant, es una empresa del sector químico y está situada en la ciudad de Tarragona.

Recommended Posts
façana Garcia Riera