Comencen les obres de pavimentació del Carrer Major de la PoblaEmpiezan las obras de pavimentación de la Calle Major de la Pobla

Aquesta setmana han començat les obres del projecte de pavimentació del carrer Major de la Pobla de Mafumet.

El projecte comprèn treballs en tots els àmbits amb l’objectiu de renovar la seva infraestructura i instal·lacions dels serveis. Així doncs, els treballs contemplats durant tot el projecte són; moviment de terres, pavimentació, senyalització, clavegueram, instal·lació d’aigua potable, instal·lació d’enllumenat públic i d’energia elèctrica, instal·lació de gas canalitzat i infraestructura de comunicacions.

A més a més, el projecte també ha considerat una infraestructura per a serveis futurs i mobiliari urbà.

Esta semana han empezado las obras del proyecto de pavimentación de la calle Major de la Pobla de Mafumet.

El proyecto comprende trabajos en todos los ámbitos con el objetivo de renovar su infraestructura e instalaciones de los servicios. Así pues, los trabajos contemplados durante todo el proyecto son; movimiento de tierras, pavimentación, señalización, alcantarillado, instalación de agua potable, instalación de alumbrado público y de energía eléctrica, instalación de gas canalizado e infraestructura de comunicaciones.

Además, el proyecto también ha considerado una infraestructura para servicios futuros y mobiliario urbano.

Recent Posts
Garcia Riera gestio residus construccio i demolicio