Curs de conducció segura al personal de GARCIA RIERACurso de conducción segura al personal de GARCIA RIERASafe driving course for GARCIA RIERA staff

curs-de-conduccio-segura-2022-garcia-riera11

Tot el personal de GARCIA RIERA amb vehicle d’empresa realitzarà el curs de conducció segura.

El passat divendres 8 de juliol es va dur a terme el primer curs de conducció segura al circuit de Calafat a les primeres 10 persones treballadores de GARCIA RIERA. En els pròxims dies, es faran les altres edicions per a la resta del personal indicat.

GARCIA RIERA, continua apostant per promoure la total seguretat laboral i amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en aquesta ocasió per garantir una conducció segura al personal que necessita desplaçar-se per acomplir la seva activitat laboral.

Tot el personal va gaudir d’una formació de 4 hores, començant per la part teòrica i, a continuació, la part pràctica al mateix circuit de Calafat. Moment per posar en pràctica els coneixements adquirits prèviament.

 

Todo el personal de GARCIA RIERA con vehículo de empresa realizará el curso de conducción segura.

El pasado viernes 8 de julio se llevó a cabo el primer curso de conducción segura al circuito de Calafat a las primeras 10 personas trabajadoras de GARCIA RIERA. En los próximos días, se harán las otras ediciones para el resto del personal indicado.

GARCIA RIERA, continúa apostando para promover la total seguridad laboral y con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en esta ocasión para garantizar una conducción segura al personal que necesita desplazarse para cumplir su actividad laboral.

Todo el personal disfrutó de una formación de 4 horas, empezando por la parte teórica y, a continuación, la parte práctica al mismo circuito de Calafat. Momento para poner en práctica los conocimientos adquiridos previamente.

 

 

 

Recommended Posts