GARCIA RIERA col·labora en la lluita contra el COVID-19GARCIA RIERA colabora en la lucha contra el COVID-19Garcia Riera collaborates in the fight against COVID-19

La protecció dels professionals de la salut és una prioritat en la lluita contra el COVID 19. En aquest sentit, l’empresa constructora GARCIA RIERA ha fet donació de EPIS’s consistent en 17 ulleres de protecció estanques tipus Google, 200 cobresabates, 7 granotes de CAT III i 700 guants, al CAP de Miami Platja. Moltes gràcies per la labor que esteu fent.
La protección de los profesionales de la salud es una prioridad en la lucha contra el COVID 19. En este sentido, la empresa constructora GARCIA RIERA ha hecho donación de EPIS’s consistente en 17 gafas de protección estancas tipo Google, 200 cubrezapatos, 7 monos de CAT III y 700 guantes, al CAP de Miami Playa. Muchas gracias por la labor que estáis haciendo.
Our health professionals’ protection is a priority in the fight against COVID-19. That is the reason why GARCIA RIERA, empresa constructora made a donation of 17 Google type protection glasses, 200 shoe coverers, 7 CAT III jumpsuits and 700 gloves to CAP Miami Playa. Thank you so much for the job you are doing.
Recent Posts