Economia circular al projecte de 68 habitatges, pàrquing i locals comercials de Mollet del VallèsEconomía circular al proyecto de 68 viviendas, parking y locales comerciales de Mollet del Vallès

garcia riera metrovacesa mollet valles economia circular

Treballs de moviment de terres i fonamentació a l’obra de 68 habitatges, pàrquing i locals comercials de Mollet del Vallès.

El nou projecte que s’està duent a terme a la ciutat de Mollet del Vallès posa en marxa un dels eixos de la construcció sostenible amb l’economia circular.
Es tracta de la valorització del material procedent de l’enderroc de les edificacions preexistents per a la seva posterior utilització com àrid reciclat en la millora de l’explanada que ha de rebre la llosa de fonamentació en les obres d’execució de la promoció d’habitatges.

Trabajos de movimiento de tierras y fundamentación a la obra de 68 viviendas, parking y locales comerciales de Mollet del Vallès.

El nuevo proyecto que se está llevando a cabo en la ciudad de Mollet del Vallès pone en marcha uno de los ejes de la construcción sostenible con la economía circular.
Se trata de la valorización del material procedente del escombro de las edificaciones preexistentes para su posterior utilización como árido reciclado en la mejora de la explanada que tiene que recibir la losa de fundamentación en las obras de ejecución de la promoción de viviendas.

Recommended Posts
Garcia Riera projecte AITASA canonada aiguaGarcia Riera cambra comerç tarragona