S’inicia la instal·lació de la canonada del nou ramal de la xarxa d’aigua industrial d’AITASASe inicia la instalación de la cañería del nuevo ramal de la red de agua industrial de AITASA

Garcia Riera projecte AITASA canonada aigua

Es comença la instal·lació dels primers trams de canonada de 400 mm de PEAD PN10 d’un total de 650 ml del nou ramal de la xarxa d’aigua industrial d’AITASA.

Prèvia s’ha dut a terme l’excavació de la rasa amb una cullera bivalva, en una operació delicada però finalment exitosa. El compromís de termini segueix intacte.

Se empieza la instalación de los primeros tramos de cañería de 400 mm de PEAD PN10 de un total de 650 ml del nuevo ramal de la red de agua industrial de AITASA.

Previa se ha llevado a cabo la excavación de la zanja con una cuchara bivalva, en una operación delicada pero finalmente exitosa. El compromiso de plazo sigue intacto.

Recent Posts
premis AEST Pere Martellgarcia riera metrovacesa mollet valles economia circular