Edifici Nova Alcoholera a ManresaEdificio ‘Nova Alcoholera’ en Manresa‘Nova Alcoholera’ building in Manresa

novaalcoholera003

Arrenquen amb força les tasques de moviment de terres del futur edifici de 98 habitatges batejat amb el nom de “Nova Alcoholera” al centre de Manresa. El complex s’alçarà al voltant de l’antiga xemeneia de la fàbrica de licors, un bé cultural d’interès local.

Per a l’execució de les feines, GARCIA RIERA disposa d’un potent equip liderat per l’Enric Mateo, amb el Xavier Clivillé, Alejandro Villaverde i Encarregat a peu d’obra, que asseguren l’èxit de l’execució.

Arrancan con fuerza las labores de movimiento de tierras del futuro edificio de 98 viviendas bautizado con el nombre de “Nova Alcoholera” en el centro de Manresa. El complejo se levantará alrededor de la antigua chimenea de la fábrica de licores, un bien cultural de interés local.

Para la ejecución de los trabajos, GARCIA RIERA dispone de un potente equipo liderado por Enric Mateo, con Xavier Clivillé, Alejandro Villaverde y Encargado a pie de obra, que aseguran el éxito de la ejecución.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts