El poder de la planificació col·laborativaHacia una planificación colaborativaThe power of collaborative planning

photo-2024-02-26-12-46-49

A GARCIA RIERA som rigorosos amb els compromisos temporals adquirits amb els nostres clients i entenem que la planificació és cosa de tota la cadena de valor.

Per això, estem implantant a les nostres execucions el LAST PLANNER SYSTEM (LPS), el mètode de planificació de la filosofia LEAN CONSTRUCTION que tracta d’estabilitzar la producció amb un ritme constant i d’augmentar el nivell de planificació per evitar les urgències i emergències, simplificant la gestió, generant més comunicació i coordinació entre els agents implicats, identificant ràpidament les barreres i millorant la seguretat.

Amb una gestió basada en LPS, els plans es fan conjuntament i de manera col·laborativa amb els integrants de l’equip d’obra, treballant amb persones i no amb activitats, a través de les reunions rutinàries, creant un ambient de col·laboració que fomenta el COMPROMÍS.

En GARCIA RIERA somos rigurosos con los compromisos temporales adquiridos con nuestros clientes y entendemos que la planificación es cosa de toda la cadena de valor.

Por ello, estamos implantando en nuestras ejecuciones el LAST PLANNER SYSTEM (LPS), el método de planificación de la filosofía LEAN CONSTRUCTION que trata de estabilizar la producción con un ritmo constante y de aumentar el nivel de planificación para evitar las urgencias y emergencias, simplificando la gestión, generando mayor comunicación y coordinación entre los agentes implicados, identificando rápidamente las barreras y mejorando la seguridad.

Con una gestión basada en LPS, los planes se hacen en conjunto y de manera colaborativa con los integrantes del equipo de obra, trabajando con personas y no con actividades, a través de las reuniones rutinarias, creando un ambiente de colaboración que fomenta el COMPROMISO.

11695_2063x725_parentesi_g_riera-02
Recommended Posts