En el 2022, l’obra pública ha representat un 20% del volum de negoci de GARCIA RIERAEn el 2022, la obra pública ha representado un 20% del volumen de negocio de GARCIA RIERAIn 2022, public works have represented 20% of the business volume of GARCIA RIERA

GARCIA RIERA tancarà l’exercici 2022 amb un 20% del seu volum de negoci vinculat a l’obra pública. La manca d’actualització de les licitacions públiques d’acord amb el nou escenari de preus, ha fet que aquest percentatge minvés en favor de l’obra privada.

Tot i aquest escenari, son nombrosos els projectes que s’han posat en ús o estan en execució en aquest àmbit i d’entre ells podem destacar la rehabilitació del Celler Noucentista de Vila-seca, l’ampliació de l’Institut de Els Pallaressos, la rehabilitació del Mas de l’Abeurador a La Canonja, l’ampliació del CAP Roquetes a Sant Pere de Ribes, l’ampliació del CAP de Falset, l’edifici d’habitatges de lloguer social a Sabadell o els nous vestidors i casal d’avis a Mont-roig.

GARCIA RIERA cerrará el ejercicio 2022 con un 20% de su volumen de negocio vinculado a la obra pública. La carencia de actualización de las licitaciones públicas de acuerdo con el nuevo escenario de precios, ha hecho que este porcentaje menguara a favor de la obra privada.

A pesar de este escenario, son muchos los proyectos que se han puesto en uso o están en ejecución en este ámbito y de entre ellos podemos destacar la rehabilitación del Celler Noucentista de Vila-seca, la ampliación del Instituto de Els Pallaressos, la rehabilitación del Mas de l’Abeurador en La Canonja, la ampliación del CAP Roquetes en Sant Pere de Ribes, la ampliación del CAP de Falset, el edificio de viviendas de alquiler social en Sabadell o los nuevos vestuarios y casal de abuelos en Mont-roig.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts