Entrevista a Xavier Garcia Perera, director general de GARCIA RIERAEntrevista a Xavier Garcia Perera, director general de GARCIA RIERAInterview with Xavier Garcia Perera, CEO of GARCIA RIERA

Entrevista a Xavier Garcia Perera

Els Fons Next Generation han d’incrementar l’activitat d’inversió en infraestructures i equipaments.

El principal problema que afronta el sector de la construcció és l’escassetat de mà d’obra qualificada.

Malgrat les dificultats derivades de la pandèmia i la guerra a Ucraïna, estem preparats per afrontar els nous reptes.

Avui, el volum de negoci més enllà de la zona propera a la nostra seu suposa ja al voltant d’un 65%, amb forta presència en l’àrea de Barcelona.

 

L’entrevista al director general de GARCIA RIERA, Xavier Garcia, encapçala el nou número de Tarragona Empresarial, publicat aquest novembre, i que compta amb un dossier dedicat a la sostenibilitat en el sector químic i les administracions.

Tarragona empresarial és una revista d’economia i empresa de les comarques de Tarragona, que per aquesta edició han volgut comptar amb Xavier Garcia com a representant d’una de les constructores de major arrelament a les nostres comarques.

Xavier Garcia Perera és el director general des de fa una dècada d’una de les principals empreses constructores del país, GARCIA RIERA, que aquest 2022 preveu facturar 40 milions d’euros. Nascut a Vila-seca fa 48 anys, es va llicenciar com a enginyer de camins a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fa 23 anys es va incorporar a l’empresa familiar, Garcia Riera, fundada pel seu pare i seu oncle. Va començar com a cap d’obra, després va ser-ne director tècnic adjunt a gerència, fins a esdevenir fa deu anys director general de la companyia.

Los Fondos Next Generation tienen que incrementar la actividad de inversión en infraestructuras y equipamientos.

El principal problema que afronta el sector de la construcción es la escasez de mano de obra cualificada.

A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia y la guerra en Ucrania, estamos preparados para afrontar los nuevos retos.

Hoy, el volumen de negocio más allá de la zona próxima a nuestra sede supone ya alrededor de un 65%, con fuerte presencia en el área de Barcelona.

 

La entrevista al director general de GARCIA RIERA, Xavier Garcia, encabeza el nuevo número de Tarragona Empresarial, publicado este noviembre, y que cuenta con un dosier dedicado a la sostenibilidad en el sector químico y las administraciones.

Tarragona empresarial es una revista de economía y empresa de las comarcas de Tarragona, que por esta edición han querido contar con Xavier Garcia como representante de una de las constructoras de mayor arraigo en nuestras comarcas.

Xavier Garcia Perera es el director general desde hace una década de una de las principales empresas constructoras del país, GARCIA RIERA, que este 2022 prevé facturar 40 millones de euros. Nacido en Vila-seca hace 48 años, se licenció como ingeniero de caminos en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Hace 23 años se incorporó a la empresa familiar, Garcia Riera, fundada por su padre y su tío. Empezó como jefe de obra, después fue director técnico adjunto a gerencia, hasta acontecer hace diez años director general de la compañía.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts