Finalitza el projecte d’ampliació del pavelló municipal d’esports de La Pineda (Vila-seca)Finaliza el proyecto de ampliación del pabellón municipal de deportes de La Pineda (Vila-seca)The expansion project of the municipal sports pavilion of La Pineda (Vila-seca) is completed

pavello municipal esports la pineda vila seca garcia riera

Amb la signatura de l’acta de recepció de les obres, es donen per finalitzades les obres d’ampliació del Pavelló Poliesportiu de la Pineda (Vila-seca).

El projecte de reforma i ampliació del pavelló d’esports, es va adjudicar a principis del 2021 per l’Ajuntament de Vila-seca.  El projecte ha consistit amb la creació de dos nous espais; un nou nucli de vestidors adossats a la façana sud-oest, i d’un nou magatzem de pista i una sala polivalent. En total, una actuació en un espai de 300 m², tenint en compte les zones reformades i de nova creació.

L’execució del projecte es va plantejar per fases per tal de no interrompre l’activitat esportiva dels diferents equips del Club.

Amb el projecte finalitzat, els esportistes i usuaris podran gaudir de noves zones de vestidors perfectament equipats que complementen les ja existents. Una nova execució de GARCIA RIERA en temps i qualitat i a plena satisfacció del client.

Con la firma del acta de recepción de las obras, se dan por finalizadas las obras de ampliación del Pabellón Polideportivo de la Pineda (Vila-seca).

 

El proyecto de reforma y ampliación del pabellón de deportes, fue adjudicado a principios del 2021 por el Ayuntamiento de Vila-seca. El proyecto ha consistido con la creación de dos nuevos espacios; un nuevo núcleo de vestuarios adosados a la fachada suroeste, y de un nuevo almacén de pista y una sala polivalente. En total, una actuación en un espacio de 300 m², teniendo en cuenta las zonas reformadas y de nueva creación.

La ejecución del proyecto se planteó por fases para no interrumpir la actividad deportiva de los diferentes equipos del Club.

Con el proyecto finalizado, los deportistas y usuarios podrán disfrutar de nuevas zonas de vestuarios perfectamente equipados que complementan las ya existentes. Una nueva ejecución de GARCIA RIERA en tiempo y calidad y a plena satisfacción del cliente.

 

Recommended Posts
reforma i ampliacio cap roquetes garcia riera