Adjudiquen a GARCIA RIERA un nou projecte residencial de 34 habitatges a SabadellAdjudican a GARCIA RIERA un nuevo proyecto residencial de 34 viviendas a SabadellGARCIA RIERA is awarded a new residential project of 34 homes in Sabadell

34-habitatges-sabadell

Adjudiquen a GARCIA RIERA la construcció d’un edifici de 34 habitatges dins el programa d’habitatges de lloguer assequible que promou l’INCASOL.

Aquest programa actua en municipis amb una demanda contrastada i on el mercat requereix un sobreesforç al ciutadà per accedir a l’habitatge. Les edificacions que es promouen són sostenibles econòmicament, amb qualitat arquitectònica i alta eficiència energètica.

Contribuïm així a la construcció d’habitatges destinats a lloguer social: tenir un habitatge no és només comptar amb un lloc on dormir; és un dret individual i col·lectiu, que reforça la dignitat de les persones i potencia els vincles socials i veïnals.

Adjudican a GARCIA RIERA la construcción de un edificio de 34 viviendas dentro del programa de viviendas de alquiler asequible que promueve el INCASOL.

Este programa actúa en municipios con una demanda contrastada y donde el mercado requiere un sobreesfuerzo al ciudadano para acceder a la vivienda. Las edificaciones que se promueven son sostenibles económicamente, con calidad arquitectónica y alta eficiencia energética.

Contribuimos así a la construcción de viviendas destinadas a alquiler social: tener una vivienda no es solo contar con un lugar donde dormir; es un derecho individual y colectivo, que refuerza la dignidad de las personas y potencia los vínculos sociales y vecinales.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts
pavello municipal esports la pineda vila seca garcia rieragarcia riera celler vilaseca fusta construccio