Finalitza el projecte de reforma de l’Hotel & Spa de SalouFinaliza el proyecto de reforma del Hotel & Spa de SalouThe renovation project of the Hotel & Spa in Salou ends

GARCIA RIERA - EUROSALOU

Finalitzades les obres de reforma del projecte de l’Hotel EuroSalou & Spa, situat a la localitat costanera de Salou, amb una imatge renovada

El projecte de reforma de l’hotel consistia a renovar la imatge i disseny interior i exterior. En l’interior, s’ha habilitat els nous espais del hall i recepció, mentre que en els espais de bar i menjador s’ha renovat el disseny per complet, dotant-lo d’un aspecte més modern i costaner gràcies a les tonalitats d’arena i d’oceà que ens transporta a la mateixa platja.

En la part exterior, a la terrassa de l’hotel, s’ha optat per un aspecte més rústic, utilitzant paviment que simula un entarimat de fusta com si estiguéssim al mateix port.

Finalizadas las obras de reforma del proyecto del Hotel EuroSalou & Spa, situado en la localidad costera de Salou, con una imagen renovada.

El proyecto de reforma del hotel consistía a renovar la imagen y diseño interior y exterior. En el interior, se ha habilitado los nuevos espacios del hall y recepción, mientras que en los espacios de bar y comedor se ha renovado el diseño por completo, dotándolo de un aspecto más moderno y costero gracias a las tonalidades de arena y de océano que nos transporta en la misma playa.

En la parte exterior, a la terraza del hotel, se ha optado por un aspecto más rústico, utilizando pavimento que simula un entarimado de madera como si estuviéramos al mismo puerto.

Recommended Posts
Garcia Riera Hotel Cap Roig NatureGarcia Riera Hotel Colorado Creek Port Aventura