Finalitza la fase d’estructura de l’ampliació del pavelló de La PinedaFinaliza la fase de estructura de la ampliación del pabellón de La PinedaThe structural phase of the extension of the La Pineda pavilion ends

pavello-pineda-garcia-riera-logo3

El mes d’agost va finalitzar la fase d’estructura del projecte d’ampliació del pavelló d’esports de La Pineda (Tarragona).

La fase de l’estructura finalitza amb el formigonatge del sostre, amb una llosa massissa de formigó de 20 cm de formigó armat HA-30/B/IIIa, encofrada i folrada amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, i amb un acabament lliscat per la cara superior per a rebre una coberta invertida amb pendent 0%.

A continuació podeu veure el vídeo de la primera fase d’estructura finalitzada:

El mes de agosto finalizó la fase de estructura del proyecto de ampliación del pabellón de deportes de La Pineda (Tarragona).

La fase de la estructura finaliza con el hormigonado del techo, con una losa maciza de hormigón de 20 cm de hormigón armado HA-30/B/IIIa, encofrada y forrada con tablero fenólico para dejar el hormigón visto, y con un acabado deslizado por la cara superior para recibir una cubierta invertida con pendiente 0%.

A continuación podéis ver el video de la primera fase de estructura finalizada:

Recommended Posts
garcia riera torre dels vents metrovacesaAITASA garcia riera