Finalitza el projecte de construcció d’un edifici de 68 habitatges a Mollet Finaliza el proyecto de construcción de un edificio de 68 viviendas en Mollet Finish the construction project of a 68-dwelling building in Mollet

Metrovacesa Mollet Garcia Riera

Finalitza el projecte de construcció d’un edifici de 68 habitatges a la ciutat de Mollet del Vallès.

L’obra s’ha realitzat en 20 mesos d’execució, amb la qualitat que caracteritza a Garcia Riera SL.

El projecte ha posat en marxa un dels eixos de la construcció sostenible amb l’economia circular, amb la valorització del material procedent de l’enderroc de les edificacions preexistents per a la seva posterior utilització com àrid reciclat en la millora de l’explanada que sustenta la llosa de fonamentació de la promoció d’habitatges, pàrquing i locals comercials.

Finaliza el proyecto de construcción de un edificio de 68 viviendas en la ciudad de Mollet del Vallès.

La obra se ha realizado en 20 meses de ejecución, con la calidad que caracteriza a Garcia Riera, S.L.

El proyecto ha puesto en marcha uno de los ejes de la construcción sostenible con la economía circular, mediante la valorización del material procedente del escombro de las edificaciones preexistentes para su posterior utilización como árido reciclado en la mejora de la zona que sustenta la losa de cimentación de la promoción de viviendas, parking y locales comerciales.

Recommended Posts
Article acer Garcia Riera