L’acer, aliat de la construcció sostenibleEl acero, aliado de la construcción sostenibleSteel, an ally of sustainable construction

Article acer Garcia Riera

La construcció sostenible és un dels pilars de la societat del futur. Les necessitats de reciclatge dels edificis s’ha convertit en un aspecte important a tenir en compte, i aquí és on l’acer té un clar avantatge sobre els materials tradicionals de la construcció com el ciment i el formigó.

Cada vegada som més conscients de la necessitat de millorar l’eficiència energètica dels habitatges, cosa que s’aconsegueix mitjançant l’ús de materials de construcció més sostenibles. És per això que arquitectes, enginyers i empreses constructores defensen que cal canviar la manera d’edificar, per dissenyar habitatges més eficients i durables en el temps, fabricats amb components reciclats, amb un menor consum energètic, i amb materials de baix impacte. L’acer és un d’aquests materials que tanca cicles, amb clars avantatges respecte al formigó.

L’acer cada vegada és més utilitzat en les construccions per la seva durabilitat, lleugeresa i resistència a l’impacte. És abundant a la terra i el seu cost és relativament baix. És més lleuger que el formigó i es manté intacte durant tota la seva vida útil. Un dels trets més característics d’aquest metall és que es recicla amb facilitat, una vegada i una altra, sense perdre qualitat. De fet, és present en grans construccions arquitectòniques com l’Empire State Building i el Sydney Harbour Bridge, afavorint el desenvolupament sostenible i reduint l’impacte ambiental, sense esgotar els recursos naturals.

El sector de la construcció pretén reduir al màxim tant els residus que es generen, així com el consum d’aigua i energia al llarg del cicle de vida d’un edifici. Això, ens fa destacar el concepte de circularitat que fa referència al procés pel qual un material es manté dins l’economia el temps més gran possible i genera els mínims residus possibles. En aquesta línia, cal destacar que l’acer està a l’altura dels reptes que planteja el canvi climàtic, la pobresa, el creixement de la població, la distribució de l’aigua i l’energia, sent l’elecció natural en el sector de les energies renovables per la fabricació d’aerogeneradors, estructures per panells solars i altres aplicacions.

 

Eva Salvat, periodista

La construcción sostenible es uno de los pilares de la sociedad del futuro. Las necesidades de reciclaje de los edificios se ha convertido en un aspecto importante a tener en cuenta, y aquí es donde el acero tiene una clara ventaja sobre los materiales tradicionales de la construcción como el cemento y el hormigón.

Cada vez somos más conscientes de la necesidad de mejorar la eficiencia energética de las viviendas, cosa que se consigue mediante el uso de materiales de construcción más sostenibles. Es por eso que arquitectos, ingenieros y empresas constructoras defienden que hay que cambiar la manera de edificar, para diseñar viviendas más eficientes y durables en el tiempo, fabricados con componentes reciclados, con un menor consumo energético, y con materiales de bajo impacto. El acero es uno de estos materiales que cierra ciclos, con claras ventajas respecto al hormigón.

El acero cada vez es más utilizado en las construcciones por su durabilidad, ligereza y resistencia al impacto. Es abundante en la tierra y su coste es relativamente bajo. Es más ligero que el hormigón y se mantiene intacto durante toda su vida útil. Uno de los rasgos más característicos de este metal es que se recicla con facilidad, una y otra vez, sin perder calidad. De hecho, es presente en grandes construcciones arquitectónicas como la Empire State Building y el Sydney Harbour Bridge, favoreciendo el desarrollo sostenible y reduciendo el impacto ambiental, sin agotar los recursos naturales.

El sector de la construcción pretende reducir al máximo tanto los residuos que se generan, así como el consumo de agua y energía a lo largo del ciclo de vida de un edificio. Esto, nos hace destacar el concepto de circularidad que hace referencia al proceso por el cual un material se mantiene dentro de la economía el tiempo más grande posible y genera los mínimos residuos posibles. En esta línea, hay que destacar que el acero está a la altura de los retos que plantea el cambio climático, la pobreza, el crecimiento de la población, la distribución del agua y la energía, siente la elección natural en el sector de las energías renovables por la fabricación de aerogeneradores, estructuras por paneles solares y otras aplicaciones.

 

Eva Salvat, periodista

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts
local serveis socials vila-seca garcia rieraMetrovacesa Mollet Garcia Riera