Formació en Plataforma Elevadora de Personal, Manipulador Telescòpic, Giratòria i Retroexcavadora als operaris de Garcia RieraFormación en Plataforma Elevadora de Personal, Manipulador Telescópico, Giratoria y Retroexcavadora a los operarios de Garcia Riera

Garcia Riera formacion plataforma elevadora

Durant els mesos d’octubre i novembre, operaris de GARCIA RIERA van realitzar formacions en Plataforma Elevadora de Personal, Manipulador Telescòpic, Giratòria i Retroexcavadora.

Per tal de mantenir la seguretat dels treballadors i treballadores durant els diferents tipus de projectes que es duen a terme des de Garcia Riera, els operaris corresponents a cada treball van realitzar els cursos mencionats.

Les accions formatives són de conformitat amb tota la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Equips de Treball i formació d’Operadors de Maquinària Autopropulsada, en particular amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 i el Reial decret 1215/97, així com a les normes UNE:58451-2016 i UNE:58923-2020.

Durante los meses de octubre y noviembre, operarios de GARCIA RIERA realizaron formaciones en Plataforma Elevadora de Personal, Manipulador Telescópico, Giratoria y Retroexcavadora.

Para mantener la seguridad de los trabajadores y trabajadoras durante los diferentes tipos de proyectos que se llevan a cabo desde Garcia Riera, los operarios correspondientes a cada trabajo realizaron los cursos mencionados.

Las acciones formativas son en conformidad con toda la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Equipos de Trabajo y formación de Operadores de Maquinaria Autopropulsada, en particular con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y lo Real Decreto 1215/97, así como a las normas UNE:58451-2016 y UNE:58923-2020.

Recommended Posts
Garcia Riera cambra comerç tarragonagarcia riera dona 3 tones aliments banc aliments ajuntament vila-seca