Formació per al personal de GARCIA RIERAFormación para el personal de GARCIA RIERATraining for GARCIA RIERA staff

90b71da3-5fcf-469b-9f1f-632a68d16a74

La setmana passada, els Encarregats d’Obra i els Tècnics de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient de GARCIA RIERA van assistir a una jornada de formació a càrrec de HILTI.

En ella es van tractar l’ús i optimització de nivells làser rotatius i la imminent implantació de la maquinària de mà amb sistemes de bateria intel·ligent, eines amb les quals es van realitzar pràctiques. Aquest nou sistema comportarà una millora en prevenció de riscos i en ergonomia, alhora que reduirà l’impacte en el medi ambient.

A GARCIA RIERA creiem en un nou model de construcció sostenible, seguint com a model de cohesió sostenible els ODS de l’ONU, i anem fent canvis per aconseguir-ho.

La semana pasada, los Encargados de Obra y los Técnicos de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de GARCIA RIERA asistieron a una jornada de formación a cargo de HILTI.

En ella se trataron el uso y optimización de niveles láser rotativos y la inminente implantación de la maquinaria de mano con sistemas de batería inteligente, herramientas con las cuales se realizaron prácticas. Este nuevo sistema comportará una mejora en prevención de riesgos y en ergonomía, a la vez que reducirá el impacto en el medio ambiente.

En GARCIA RIERA creemos en un nuevo modelo de construcción sostenible, siguiendo como modelo de cohesión sostenible los ODS de la ONU, y vamos haciendo cambios para conseguirlo.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts