GARCIA RIERA obté el certificat de Responsabilitat Mediambiental a la Construcció, RECONS, atorgat per la Fundació Privada per l’Ordenació del Sector de la Construcció de CatalunyaGARCIA RIERA obtiene el certificado de Responsabilidad Medioambiental a la Construcción, RECONS, otorgado por la Fundación Privada por la Ordenación del Sector de la Construcción de CataluñaGARCIA RIERA obtains the certificate of Environmental Responsibility for Construction, RECONS, granted by the Private Foundation for the Regulation of the Construction Sector of Catalonia

post-certificat-recons-garcia-riera_01

RECONS és un certificat de qualitat i responsabilitat d’empreses del sector de la construcció a Catalunya, que tenen en comú la voluntat de ser reconegudes al mercat per fer bé la seva feina, assumir les seves responsabilitats mediambientals i en la gestió de residus de les obres.

El certificat RECONS, pertany a la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya. Els integrants de la Fundació i promotors d’aquesta iniciativa sense ànim de lucre són: el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya.

La Fundació Privada per l’Ordenació del Sector de la Construcció de Catalunya és una institució que té l’objectiu de donar visibilitat a empreses professionals que fan una aposta clara i decidida per valors com la formació i fidelització del seu personal, la prevenció de riscos o l’atenció diligent de tota mena de queixa o reclamació duta pel client.

RECONS es un certificado de calidad y responsabilidad de empresas del sector de la construcción en Cataluña, que tienen en común la voluntad de ser reconocidas al mercado para hacer bien su trabajo, asumir sus responsabilidades medioambientales y en la gestión de residuos de las obras.

El certificado RECONS, pertenece a la Fundación Privada para la Ordenación del Sector de la Construcción en Cataluña. Los integrantes de la Fundación y promotores de esta iniciativa sin ánimo de lucro son: el Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas y la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña.

La Fundación Privada por la Ordenación del Sector de la Construcción de Cataluña es una institución que tiene el objetivo de dar visibilidad a empresas profesionales que hacen una apuesta clara y decidida por valores como la formación y fidelización de su personal, la prevención de riesgos o la atención diligente de todo tipo de queja o reclamación llevada por el cliente.

logo-recons-amb-lletres-fons-blanc_900x353
10a-certificat-recons-garcia-riera_600x867
banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts