GARCIA RIERA agafa el relleu del projecte del local de Serveis Socials de Vila-secaGARCIA RIERA coge el relevo del proyecto del local de Servicios Sociales de Vila-secaGARCIA RIERA takes over from the Vila-seca Social Services local project

local serveis socials vila-seca garcia riera

Es reprèn el projecte que ha estat aturat durant set mesos, a causa de la fallida de l’empresa anterior, i que aquesta va cedir el contracte per la seva finalització a GARCIA RIERA.

El termini d’execució per les feines restants del projecte és d’uns tres mesos, i s’està treballant perquè s’entregui a l’octubre.

Les obres per adequar el local i convertir-se a la nova seu de Serveis Socials, compta amb una superfície de 470 metres quadrats i forma part d’una edificació de nova planta en ple centre històric.

L’espai del local es distribuirà en tres franges diferenciades. En la central s’ubicarà la recepció, i en els laterals es dividirà l’espai en diferents despatxos, lavabos, un arxiu i un magatzem. Al fons del local s’adequaran les zones per al personal amb una segona entrada de l’exterior.

 

Font notícia i foto: Diari de Tarragona

Se retoma el proyecto que ha sido parado durante siete meses, a causa de la quiebra de la empresa anterior, y que esta cedió el contrato por su finalización a GARCIA RIERA.

El plazo de ejecución por los trabajos restantes del proyecto es de unos tres meses, y se está trabajando porque se entregue en octubre.

Las obras para adecuar el local y convertirse en la nueva sede de Servicios Sociales, cuenta con una superficie de 470 metros cuadrados y forma parte de una edificación de nueva planta en pleno centro histórico.

El espacio del local se distribuirá en tres franjas diferenciadas. En la central se ubicará la recepción, y en los laterales se dividirá el espacio en diferentes despachos, lavabos, un archivo y un almacén. Al fondo del local se adecuarán las zonas para el personal con una segunda entrada del exterior.

 

Fuente información y foto: Diari de Tarragona

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts
Article acer Garcia Riera