GARCIA RIERA reforça l’aliança amb CULMIA amb un nou encàrrecGARCIA RIERA refuerza la alianza con CULMIA con un nuevo encargoGARCIA RIERA reinforces the alliance with CULMIA with a new assignment

culmia2023

CULMIA ens confia de nou una promoció, Urban Monestir Sant Cugat, formada per 24 habitatges d’1 i 2 habitacions, on s’aprofiten tots els materials i acabats per a oferir un habitatge sostenible i eficient a llarg termini. Tot això gràcies a la incorporació d’equips i d’un disseny del continent amb materials que redueixen el consum energètic aconseguint una Qualificació Energètica A.

Projectes residencials amb criteris de màxima eficiència energètica perfectament alineats amb la visió estratègica de GARCIA RIERA de ser una empresa compromesa amb la sostenibilitat.

CULMIA nos confía de nuevo una promoción, Urban Monasterio Sant Cugat, formada por 24 viviendas de 1 y 2 habitaciones, donde se aprovechan todos los materiales y acabados para ofrecer una vivienda sostenible y eficiente a largo plazo. Todo esto gracias a la incorporación de equipos y de un diseño del continente con materiales que reducen el consumo energético consiguiendo una Calificación Energética A.

Proyectos residenciales con criterios de máxima eficiencia energética perfectamente alineados con la visión estratégica de GARCIA RIERA de ser una empresa comprometida con la sostenibilidad.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts