GARCIA RIERA trenca estereotips amb una important feminització de la companyiaGARCIA RIERA rompe esterotipos con una importante feminización de la compañíaGARCIA RIERA breaks stereotypes with an important feminization of the company

grdones_web

A GARCIA RIERA estem trencant estereotips en el sector: la feminització de l’empresa ja és un fet evident. Les dones representen un 38,8% de l’equip¹, per tant, estem a punt d’assolir la paritat, que segurament arribarà a curt termini, de manera orgànica i natural.

Tots i totes estem orgullosos i orgulloses d’aquest indicador que ens ajuda a ser millors.

(1) Per al càlcul no s’inclouen els operaris i encarregats d’obra, on el 100% són homes.

En GARCIA RIERA estamos rompiendo estereotipos en el sector: la feminización de la empresa ya es un hecho evidente. Las mujeres representan un 38,8% del equipo¹, por lo tanto, estamos a punto de lograr la paridad, que seguramente llegará a corto plazo, de manera orgánica y natural.

Todos y todas estamos orgullosos y orgullosas de este indicador que nos ayuda a ser mejores.

(1) Para el cálculo no se incluyen los operarios y encargados de obra, donde el 100% son hombres.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts