Formació per al personal de GARCIA RIERAFormación para el personal de GARCIA RIERATraining for GARCIA RIERA staff

20230419_115505_web

Durant el passat mes d’abril, quinze nous operaris de GARCIA RIERA han rebut formació sobre prevenció de riscos laborals, seguint la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 i el Reial Decret 1215/97.

El personal ha realitzat els cursos de “Maneig segur de carretons de càrrega, de plataformes elevadores de personal, de carretó frontal contrapesat, de manipulador telescòpic i de plataformes mòbils PEMP 3A i PEMP 3B segons normes UNE:58451 i UNE:58923” i de “Maneig segur d’equips de moviments de terres: retroexcavadora, miniexcavadora i excavadora compacta”.

A GARCIA RIERA estem compromesos amb la prevenció, la qualitat i el medi ambient. Per això, la seguretat a la feina és primordial.

Durante el pasado mes de abril, quince nuevos operarios de GARCIA RIERA han recibido formación sobre prevención de riesgos laborales, siguiendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y el Real Decreto 1215/97.

El personal ha realizado los cursos de “Manejo seguro de carretillas de manutención, de plataformas elevadoras de personal, de carretilla frontal contrapesada, de manipulador telescópico y de plataformas móviles PEMP 3A y PEMP 3B según normas UNE:58451 y UNE:58923” y de “Manejo seguro de equipos de movimientos de tierras: retro excavadora, mini excavadora y excavadora compacta”.

En GARCIA RIERA estamos comprometidos con la prevención, la calidad y el medio ambiente. Para ello, la seguridad en el trabajo es primordial.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts