GR: 5 noves furgonetes d’última generacióGR: 5 nuevas furgonetas de última generación GR: 5 new low-emission vans

grfurgonetes001

GARCIA RIERA ha incorporat cinc noves furgonetes d’última generació i de baixes emissions, al parc mòbil de vehicles de l’empresa. L’objectiu és continuar amb la política de renovació de vehicles per aconseguir una major eficiència, menys consum i reducció d’emissions, fent un pas més en el compromís amb l’eficiència energètica i la reducció de l’impacte ambiental.

Aquest conjunt de vehicles forma part de l’estratègia de Garcia Riera per promoure la mobilitat sostenible i aplicar polítiques de mitigació i lluita contra el canvi climàtic.

#garciariera #sostenibilitat #mediambient #equip

GARCIA RIERA ha incorporado cinco nuevas furgonetas de última generación y de bajas emisiones, al parque móvil de vehículos de la empresa. El objetivo es continuar con la política de renovación de vehículos para conseguir una mayor eficiencia, menos consumo y reducción de emisiones, dando un paso más en el compromiso con la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental.

Este conjunto de vehículos forma parte de la estrategia de Garcia Riera para promover la movilidad sostenible y aplicar políticas de mitigación y lucha contra el cambio climático.

#garciariera #seguridad #mediambient #equipo

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts