Garcia Riera compromesos amb la formacióGarcia Riera comprometidos con la formaciónGarcia Riera committed to training

grpractiques001

Garcia Riera compromesos amb la formació

En el marc de la col·laboració amb la Fundació Laboral de la Construcció, Garcia Riera ha incorporat dos alumnes en pràctiques als nostres centres de treball aquest mes de juliol, continuant així amb el compromís ferm de la formació de nous operaris per al sector.

GARCIA RIERA aposta per contribuir a l’estratègia formativa i industrial de la zona i afavorir l’aportació de professionals adaptats a l’entorn productiu real, en sintonia amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de promoure una educació de qualitat (ODS 4).

#garciariera #formacio #sostenibilitat #ods

Garcia Riera comprometidos con la formación

En el marco de la colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, en Garcia Riera hemos incorporado dos alumnos en prácticas en nuestros centros de trabajo este mes de julio, continuando así con el firme compromiso para con la formación de nuevos operarios para el sector.

GARCIA RIERA apuesta para contribuir a la estrategia formativa e industrial de la zona y favorecer la aportación de profesionales adaptados al entorno productivo real, en sintonía con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de promover una educación de calidad (ODS 4).

#garciariera #formacion #sostenibilidad #ods

grpractiques002
banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts