Millora d’equipaments educatiusMejora en equipamientos educativosImprovement in educational facilities

ies-marti-franques-tarragona-garcia-riera-web-3

Durant el període estival del 2021 es varen dur a terme obres de millora d’equipaments educatius aprofitant l’aturada de l’activitat lectiva.

Una de les principals actuacions es va executar a l’Institut Martí Franquès de Tarragona, amb l’execució d’unes graderies i murs prefabricats que donen resposta arquitectònica per a salvar el desnivell existent entre l’edifici i la zona del pati. La solució amb prefabricats de formigó ha permès minimitzar el termini de la intervenció i minimitzar les afectacions al centre docent.

 

Durante el periodo estival del 2021 se llevaron a cabo obras de mejora de equipamientos educativos aprovechando la parada de la actividad lectiva.

Una de las principales actuaciones se ejecutó en el Instituto Martí Franquès de Tarragona, con la ejecución de unas graderías y muros prefabricados que dan respuesta arquitectónica para salvar el desnivel existente entre el edificio y la zona del patio. La solución con prefabricados de hormigón ha permitido minimizar el plazo de la intervención y minimizar las afectaciones en el centro docente.

 

Recommended Posts
El projecte del Mas de l’Abeurador