Adjudiquen a GARCIA RIERA les obres d’urbanització en un Pla de Mobilitat Urbana de SabadellAdjudican a GARCIA RIERA las obras de urbanización en un Plan de Movilidad Urbana de SabadellGARCIA RIERA is awarded the urbanization works in an Urban Mobility Plan for Sabadell

metrovacesa-pmu-sabadell-garcia-riera

METROVACESA ha encarregat a GARCIA RIERA l’execució de les obres d’urbanització de la totalitat de les voreres que delimiten l’illa desenvolupada pel Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell.

El pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers Tetuan, Bruc, Lepant i Girona, consistirà en la urbanització de totes les voreres i la conversió d’un tram del carrer Bruc en vial de vianants.

Aquesta execució permetrà el desenvolupament immobiliari previst en aquesta illa.

METROVACESA ha encargado a GARCIA RIERA la ejecución de las obras de urbanización de la totalidad de las aceras que delimitan la isla desarrollada por el Plan de Movilidad Urbana de Sabadell.

El plan de mejora urbana de la isla delimitada por las calles Tetuan, Bruc, Lepant y Girona, consistirá en la urbanización de todas las aceras y la conversión de un tramo de la calle Bruc en vial de peatones.

Esta ejecución permitirá el desarrollo inmobiliario previsto en esta isla.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts
GARCIA RIERA CULMIA MOLLET