Reforma exterior dels dos edificis de l’Hotel California a SalouReforma exterior de los dos edificios del Hotel California en Salou

Ja han finalitzat les obres de la fase de la reforma exterior dels dos edificis que formen part de l’Hotel California a Salou; el Royal i Versalles.

Al juny van finalitzar les reformes de la façana principal i lateral de l’edifici Versalles, un dels dos edificis que formen l’Hotel California.

En aquesta reforma, s’han utilitzat materials més actuals els quals han contribuït a alleugerir l’aspecte de les façanes i en renovar totalment la imatge de l’Hotel.

Pròximament, s’iniciarà l’última fase del projecte, que consisteix a reformar la façana interior de l’edifici. Més concretament, aquesta última fase es portarà a terme la demolició de les parets divisòries entre habitacions i la retirada de les baranes de pedra artificial.

Ya han finalizado las obras de la fase de la reforma exterior del edificios que forman parte del Hotel California en Salou; el Royal y Versalles.

En junio finalizaron las reformas de la fachada principal y lateral del edificio Versalles, uno de los dos edificios que forman el Hotel California.

En esta reforma, se han utilizado materiales más actuales los cuales han contribuido a aligerar el aspecto de las fachadas y al renovar totalmente la imagen del Hotel.

Próximamente, se iniciará la última fase del proyecto, que consiste a reformar la fachada interior del edificio. Más concretamente, esta última fase se llevará a cabo la demolición de las paredes divisorias entre habitaciones y la retirada de las barandillas de piedra artificial.

Recent Posts
Reforma Hotel Blaumar Salou