Tret de sortida a les obres de rehabilitació de l’edifici Tabaris a Coma-ruga (Tarragona)Empiezan las obras de rehabilitación del edificio Tabaris de Coma-ruga (Tarragona)Reconstruction of the Tabaris building in Coma-ruga (Tarragona) has just started

garcia riera edifici tabaris comaruga

Amb les feines d’enderroc de l’antic edifici, GARCIA RIERA ha iniciat la rehabilitació d’aquest emblemàtic edifici situat al centre de Coma-ruga (El Vendrell), que pretén la dinamització social i econòmica de la zona.

El nou edifici de Tabaris es concep com un nou equipament municipal amb innovadors productes i serveis turístics per a Coma-ruga, així com un espai habilitat per a la celebració d’actes diversos, configurant-se d’aquesta manera en un espai polivalent al servei dels veïns i visitants. També comptarà amb una sala dedicada a difondre la figura i l’obra de l’artista del mosaic la recol·locació del qual també forma part de la intervenció.

Con los trabajos de escombro del antiguo edificio, GARCIA RIERA ha iniciado la rehabilitación de este emblemático edificio situado en el centro de Coma-ruga (Lo Vendrell), que pretende la dinamización social y económica de la zona.

El nuevo edificio de Tabaris se concibe como una nueva equipación municipal con innovadores productos y servicios turísticos para Coma-ruga, así como un espacio habilitado para la celebración de actos diversos, configurándose de este modo en un espacio polivalente al servicio de los vecinos y visitantes. También contará con una sala dedicada a difundir la figura y la obra del artista del mosaico la recolocación del cual también forma parte de la intervención.

tabaris-1

Projecte de reconstrucció i adaptació 

L’ajuntament del Vendrell va adjudicar el projecte de reconstrucció i adaptació de l’edifici Tabaris, situat al municipi de Coma-ruga (Tarragona), a GARCIA RIERA.

La proposta de projecte inclou la reconstrucció de l’edifici principal i l’adaptació a les noves exigències per a albergar un museu i un espai d’oficines públiques a la planta baixa, una sala de convencions a la primera planta, la construcció de dos cossos més petits als laterals que s’encarregaran de les funcions d’accessos i serveis.

A causa de l’estat de l’edifici, construït l’any 1965, s’haurà de realitzar un enderroc complet de totes les edificacions.

Un dels objectius principals és reproduir les costelles de formigó armat que suporten la coberta de l’espai principal del projecte, que albergarà la sala de convencions, de manera que l’estètica exterior i la imatge interior es quedin quasi inalterades.

El projecte tindrà 3 zones d’actuació

El museu, que farà referència a la història i població de Coma-ruga.

Oficines per a entitats i per a l’ajuntament, un espai pensat amb compartimentacions efímeres que permeten la subdivisió d’aquest en altres de més petits, segons com convingui. L’altra part estarà destinada a oficina d’atenció al ciutadà. Aquests dos espais compartiran una zona de serveis, amb dos lavabos adaptats i dos arxius o magatzems.

Sala de convencions polivalent, amb diversos punts d’accessos, comptarà amb el mosaic restaurat i col·locat a les façanes on estava ubicat inicialment.

 

Construïm sostenibilitat, la filosofia de GARCIA RIERA present en els projectes de construcció.

El proyecto de reconstrucción y adaptación del edificio Tabaris situado en el municipio de Coma-ruga, en la provincia de Tarragona, se ha adjudicado a GARCIA RIERA.

La propuesta de proyecto incluye la reconstrucción del edificio principal y la adaptación a las nuevas exigencias para albergar un museo y un espacio de oficinas públicas a la planta baja, una sala de convenciones a la primera planta, la construcción de dos cuerpos más pequeños a los laterales que se encargarán de las funciones de accesos y servicios.

A causa del estado del edificio, construido en 1965, se tendrá que realizar un escombro completo de todas las edificaciones.

Uno de los objetivos principales es reproducir las costillas de hormigón armado que soportan la cubierta del espacio principal del proyecto, que albergará la sala de convenciones, de forma que la estética exterior y la imagen interior se queden casi inalteradas.

El proyecto tendrá 3 zonas de actuación

El museo, que hará referencia a la historia y población de Coma-ruga.

Oficinas para entidades y para el ayuntamiento, un espacio pensado con compartimentaciones efímeras que permiten la subdivisión de este en otras de más pequeños, según como convenga. La otra parte estará destinada a oficina de atención al ciudadano. Estos dos espacios compartirán una zona de servicios, con dos lavabos adaptados y dos archivos o almacenes.

Sala de convenciones polivalente, con varios puntos de accesos, contará con el mosaico restaurado y colocado a las fachadas donde estaba ubicado inicialmente.

 

Construimos sostenibilidad, la filosofía de GARCIA RIERA presente en los proyectos de construcción.

Recommended Posts
garcia riera torre dels vents metrovacesa