Un nou projecte residencial a Tarragona d’ARQURA HOMESUn nuevo proyecto residencial a Tarragona de ARQURA HOMBRESA new residential project in Tarragona for ARQURA HOMES

aelca-tarragona

Finalitzades les fases de fonamentació i contenció d’un edifici de 27 habitatges a Tarragona. Encarem l’execució de la resta d’estructura dins la planificació acordada de les promocions immobiliàries que GARCIA RIERA està executant per ARQURA HOMES.

GARCIA RIERA participa activament en l’estratègia de la promotora de la SAREB d’avançar en el negoci immobiliari per a donar sortida als actius procedents de la banca, delegant a AELCA la gestió integral dels projectes.

Finalizadas las fases de fonamentación y contención de un edificio de 27 viviendas en Tarragona. Encaramos la ejecución del resto de estructura dentro de la planificación acordada de las promociones inmobiliarias que GARCIA RIERA está ejecutando por ARQURA HOMES.

GARCIA RIERA participa activamente en la estrategia de la promotora de la SAREB de avanzar en el negocio inmobiliario para dar salida a los activos procedentes de la banca, delegando a AELCA la gestión integral de los proyectos.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts