Un nou equipament sanitari per la millora de l’Atenció PrimàriaUn nuevo equipamiento sanitario para la mejora de la Atención PrimariaA new health equipment for Primary Care Improvement

cap-gorg

INFRAESTRUCTURES, SAU compta de nou amb GARCIA RIERA per reiniciar les obres de construcció del nou Centre d’Atenció Primària del Gorg a Barcelona que havien quedat paralitzades per la situació concursal de l’anterior contractista.

D’aquesta manera, en un termini de cinc mesos quedaran finalitzades les feines necessàries per a posar en funcionament l’important equipament format per un edifici de 4 plantes amb 24 consultes mèdiques i 1600 m² construïts, que disposarà d’una cartera bàsica de serveis, des de l’atenció sanitària i a domicili, a espirometries, control d’anticoagulants orals i cirurgia menor.

INFRAESTRUCTURAS, SAU cuenta de nuevo con GARCIA RIERA para reiniciar las obras de construcción del nuevo Centro de Atención Primaria del Gorg en Barcelona que habían quedado paralizadas por la situación concursal del anterior contratista.

De este modo, en un plazo de cinco meses quedarán finalizados los trabajos necesarios para poner en funcionamiento el importante equipamiento formado por un edificio de 4 plantas con 24 consultas médicas y 1600 m² construidos, que dispondrá de una cartera básica de servicios, desde la atención sanitaria y a domicilio, a espirometrías, control de anticoagulantes orales y cirugía menor.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts