Un projecte sostenible al servei de la comunitatUn proyecto sostenible al servicio de la comunidadA sustainable project at the service of the community

ecoteca-1_web

L’Ecoteca de Miami Platja ja és una realitat després de deu mesos d’execució i més d’un milió d’euros d’inversió. Sens dubte, un projecte pioner, inclòs en el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística (PSTD) de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i Miami Platja i pensat per millorar la sostenibilitat de l’oferta turística del municipi.

La meitat de l’equipament es destinarà a fomentar l’economia circular i la sostenibilitat amb un espai de recuperació de materials, una botiga de productes de segona mà, una aula de formació mediambiental i una zona d’horts ecològics oberts a escoles, veïns o d’ús per a projectes socials.

L’altra meitat es destinarà a la recuperació de residus, amb una zona de contenidors grans per a enderrocs i restes d’obres, fusta, restes vegetals o mobles, i una altra de contenidors petits per a roba, piles, bombetes, oli, petits electrodomèstics, vidre o envasos metàl·lics. També s’habilitarà un espai per a residus especials.

La Ecoteca de Miami Platja ya es una realidad tras diez meses de ejecución y más de un millón de euros de inversión. Sin duda, un proyecto pionero, incluido en el Programa de Planes de Sostenibilidad Turística (PSTD) del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp y Miami Platja y pensado para mejorar la sostenibilidad de la oferta turística del municipio.

La mitad del equipamiento, se destinará a fomentar la economía circular y la sostenibilidad con un espacio de recuperación de materiales, una tienda de productos de segunda mano, una aula de formación medioambiental y una zona de huertos ecológicos abiertos a las escuelas, a los vecinos o de uso para proyectos sociales.

La otra mitad se destinará a la recuperación de residuos, con una zona de contenedores grandes para escombros y restos de obras, madera, restos vegetales o muebles, y otra de contenedores pequeños para ropa, pilas, bombillas, aceite, pequeños electrodomésticos, vidrio o envases metálicos. También se habilitará un espacio para los residuos especiales.

11695_2063x725_parentesi_g_riera-02
Recommended Posts