Aviat començaran les obres per al condicionament del mas de l’Abeurador com a Centre d’Interpretació Arqueològica del jaciment de la BoellaPronto empezarán las obras para el acondicionamiento del cortijo del Abrevadero como Centro de Interpretación Arqueológica del yacimiento de la BoellaIt will soon begin for the conditioning of the Abeurador farmhouse as the Archaeological Interpretation Center of the La Boella site

boella3

GARCIA RIERA començarà aviat les obres per al condicionament del mas de l’Abeurador com a Centre d’Interpretació Arqueològica del jaciment de la Boella al municipi de La Canonja.

 

L’origen del projecte

La proposta de convertir el Mas en el Centre d’Interpretació parteix, en primer lloc, del respecte cap a la preexistència d’un edifici que ens transmet una sèrie de valors i que reforça la idea d’element històric que protegirà a altres elements – arqueològics- de moltíssima antiguitat i d’un valor paleontològic incalculable.

En què consistirà el projecte

Arquitectònicament, el centre disposarà de dues zones diferenciades: l’edifici existent en la finca, que es rehabilitarà per poder dotar-lo d’usos culturals, administratius i de pública concurrència; i un cos annex de nova construcció on hi haurà una gran sala polivalent, destinada sobretot a sala d’actes o espai de docència dels estudis vinculats al jaciment arqueològic.

 

Construïm sostenibilitat, la filosofia de GARCIA RIERA present en els projectes de construcció.

La rehabilitació d’edificis històrics és una de les activitats que GARCIA RIERA dona suport, amb l’objectiu d’augmentar el seu valor patrimonial dels edificis per poder donar-los una utilitat cultural.

Altres projectes de rehabilitació d’edificis històrics on GARCIA RIERA forma part són; el Celler de Vila-seca, el castell de Vila-seca, la rehabilitació de l’antiga duana de Tarragona, la rehabilitació de l’església de Sant Antoni de Tortosa, i altres edificis històrics protegits a Tarragona i Reus.

GARCIA RIERA empezará pronto las obras para el acondicionamiento del cortijo del Abrevadero como Centro de Interpretación Arqueológica del yacimiento de la Boella en el municipio de La Canonja.

 

El origen del proyecto

La propuesta de convertir el Mas en el Centro de Interpretación parte, en primer lugar, del respeto hacia la preexistencia de un edificio que nos transmite una serie de valores y que refuerza la idea de elemento histórico que protegerá a otros elementos – arqueológicos- de muchísima antigüedad y de un valor paleontológico incalculable.

En qué consistirá el proyecto

Arquitectónicamente, el centro dispondrá de dos zonas diferenciadas: el edificio existente en la finca, que se rehabilitará para poder dotarlo de usos culturales, administrativos y de pública concurrencia; y un cuerpo anejo de nueva construcción donde habrá una gran sala polivalente, destinada sobre todo a salón de actos o espacio de docencia de los estudios vinculados al yacimiento arqueológico.

 

Construimos sostenibilidad, la filosofía de GARCIA RIERA presente en los proyectos de construcción.

La rehabilitación de edificios históricos es una de las actividades que GARCIA RIERA apoya, con el objetivo de aumentar su valor patrimonial de los edificios para poder darles una utilidad cultural.

Otros proyectos de rehabilitación de edificios históricos donde GARCIA RIERA forma parte son; el Celler de Vila-seca, el castillo de Vila-seca, la rehabilitación de la antigua aduana de Tarragona, la rehabilitación de la iglesia de Sant Antoni de Tortosa, y otros edificios históricos protegidos a Tarragona y Reus.

Recommended Posts
Garcia Riera Hotel Cap Roig Nature