ÀREES D’ACTIVITAT GARCIA RIERA

PATRIMONI HISTÒRIC

patrimoni històric

el retorn de la bellesa arquitectònica

En som especialistes perquè fa temps que ho fem

L

a dilatada trajectòria en el sector de la construcció (més de 40 anys) ha dotat el personal de GARCIA RIERA d’un interessant know how respecte a antigues tècniques constructives que els permet conèixer com estan construïts els edificis, diagnosticar-ne les possibles patologies i adoptar els mecanismes de rehabilitació i restauració més adients en cada cas.

L’interès a recuperar edificis històrics per destinar-los a equipaments públics o bé a promoció d’habitatge, després d’adequar-los a la normativa vigent ha fet aflorar un nínxol de mercat només a l’abast d’empreses ben preparades com és el cas de GARCIA RIERA.

Vol que estudiem el seu projecte?

truqui’ns o enviïn’s el formulari adjunt