Cada litre importaCada litro importaEvery litre counts

reutilitzacio-aigua

A GARCIA RIERA estem implicats i sensibilitzats amb l’escassetat d’aigua que vivim aquests dies, intentant reduir-ne el consum per tal d’aportar el nostre granet de sorra a aquesta problemàtica mediambiental minimitzant-ne l’impacte.

Un exemple d’això és la reutilització de l’aigua necessària per fer les proves d’estanquitat de les cobertes planes als edificis.

A l’obra que estem executant a Badalona per a la promotora Premier, hem impermeabilitzat el got de la piscina de manera provisional per utilitzar-lo com a dipòsit per emmagatzemar l’aigua de les cobertes ja provades i així poder anar reutilitzant-la per a la resta de cobertes a assajar.

En GARCIA RIERA  estamos implicados y sensibilizados con la escasez de agua que vivimos en estos días, intentando reducir su consumo con el fin de aportar nuestro granito de arena a esta problemática medioambiental minimizando su impacto.

Un ejemplo de esto es la reutilización del agua necesaria para la realización de las pruebas de estanqueidad de las cubiertas planas en los edificios.

En la obra que estamos ejecutando en Badalona para la promotora Premier, hemos impermeabilizado el vaso de la piscina de manera provisional para utilizarlo como depósito para almacenar el agua de las cubiertas ya probadas y así poder ir reutilizándola para el resto de cubiertas a ensayar.

11695_2063x725_parentesi_g_riera-02
Recommended Posts