Màxima eficiència per a la il·luminació provisional de les obresMáxima eficiencia para la iluminación provisional de las obresMaximum efficiency for the provisional illumination of the construction sites

gr-tires-led-provisional

En la nostra constant recerca de pràctiques responsables i la reducció de l’impacte  ambiental, GARCIA RIERA ha incorporat tecnologia LED per a la il·luminació provisional de les seves obres.

Ja són diversos els centres de treball on hem optat per reemplaçar les opcions convencionals de fluorescència per tires amb tecnologia LED a causa dels notables avantatges que ofereixen a tots els nivells:

 • Proporcionen una il·luminació més uniforme i suau
 • Redueixen la intensitat directa i milloren l’experiència visual
 • Il·luminació menys intrusiva
 •  Millora les condicions de treball i la seguretat
 • Consumeixen menys energia
 • Redueixen la nostra petjada de carboni
 • Permet la seva instal·lació en llocs de difícil accés
 • Proporciona una solució adaptable i eficaç en termes d’il·luminació

Un pas més en el nostre compromís per explorar i adoptar tecnologies que ens permetin construir un futur més sostenible.

En nuestra constante búsqueda de prácticas responsables y la reducción del impacto  ambiental, GARCIA RIERA ha incorporado tecnología LED para la iluminación provisional de sus obras.

Ya son varios los centros de trabajo en los que hemos optado por reemplazar las opciones convencionales de fluorescencia por tiras con tecnología LED debido a las notables ventajas que ofrecen a todos los niveles:

 • Proporcionan una iluminación más uniforme y suave
 • Reducen la intensidad directa y mejoran la experiencia visual
 • Iluminación menos intrusiva
 • Mejora las condiciones de trabajo y la seguridad.
 • Consumen menos energía
 • Reducen nuestra huella de carbono
 • Permite su instalación en lugares de difícil acceso
 • Proporciona una solución adaptable y eficaz en términos de iluminación

Un paso más en nuestro compromiso en  explorar y adoptar tecnologías que nos permitan construir un futuro más sostenible.

11695_2063x725_parentesi_g_riera-02
Recommended Posts