Economia circular amb Metrovacesa a SabadellEconomía circular con Metrovacesa a SabadellCircular economy with Metrovacesa in Sabadell

GR – Economia circular Metrovacesa  – Sabadell

Han començat les obres de millora de l’asfaltat urbà de l’illa delimitada pels carrers Tetuan, Bruc, Lepant i Girona, a la ciutat de Sabadell, promogudes per METROVACESA. La feina consisteix en fer un fresat del vell aglomerat existent per posar-ne un de nou.

El residu que es genera s’aprofita per a la millora del sòl d’un pàrquing públic pròxim. És un bon exemple d’economia circular en el món de la construcció. Garcia Riera aplica tot el seu coneixement professional i la seva capacitat per a poder donar una segona vida a residus com aquest, provinents de la construcció, que es reutilitzen en altres obres allargant així el seu cicle de vida útil.

 

Han empezado las obras de mejora del asfaltado de la isla urbana delimitada por las calles Tetuán, Bruc, Lepant y Girona, en la ciudad de Sabadell, promovidas por METROVACESA. El trabajo consiste al hacer un fresado del viejo aglomerado existente para poner uno de nuevo.

El residuo que se genera se aprovecha para la mejora del suelo de un parking público próximo. Es un buen ejemplo de economía circular en el mundo de la construcción. Garcia Riera aplica todo su conocimiento profesional y su capacidad para poder dar una segunda vida a residuos como este, provenientes de la construcción, que se reutilizan en otras obras alargando así su ciclo de vida útil.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts
GARCIA RIERA CULMIA MOLLET