GARCIA RIERA construirà 300 habitatges nous a la província de BarcelonaGARCIA RIERA construirá cerca de 300 viviendas nuevas en la provincia de BarcelonaGARCIA RIERA will build nearly 300 new homes in the province of Barcelona

GARCIA RIERA CULMIA MOLLET

GARCIA RIERA està treballant amb 6 projectes residencials que sumaran un total de 268 habitatges a la província de Barcelona.

Actualment, GARCIA RIERA té entre mans l’execució de 6 grans projectes en l’àmbit residencial encarregats per promotores importants com són METROVACESA, PREMIER, CULMIA i per l’Institut Català del Sòl, INCASOL.

Alguns d’ells iniciats l’any 2021 estan gairebé finalitzats, i d’altres tot just han començat la fase inicial:

 

Projecte de 32 habitatges a l’Hospitalet de Llobregat per PREMIER

El projecte residencial compta amb 32 habitatges orientats al sud, i s’ha dissenyat per a aconseguir l’eficiència energètica A en emissions amb tots els avantatges econòmics i ambientals. Així doncs, tots els habitatges estan dotats tant de calefacció com d’aire condicionat mitjançant energia aerotèrmia, i també s’han escollit materials de primera qualitat que garanteixin el bon aïllament en l’habitatge.

 

Promoció de 34 habitatges a Sabadell per a l’INCASOL

A principis del 2022, INCASOL va adjudicar a GARCIA RIERA la construcció d’un edifici de 34 habitatges dins el programa d’habitatges de lloguer assequible.

 

Promoció de 46 habitatges a Mollet del Vallès per CULMIA

Al mes de març iniciaven les obres del nou projecte residencial a Mollet del Vallès.

La promoció de 46 habitatges es reparteix en dos edificis de 28 habitatges cadascun, amb una planta soterrània que els comunica.

 

Conjunt residencial de 47 habitatges a Terrassa per METROVACESA

Al mes de juny, Metrovacesa adjudicava un nou projecte a la província de Barcelona.

En aquesta ocasió, la promoció disposarà d’habitatges d’1, 2, 3 i 4 dormitoris. Ambdós edificis comparteixen dues plantes soterrànies destinades a aparcament i planta baixa on s’hi disposa un gran local comercial.

 

Projecte residencial de 37 habitatges a Montornès del Vallès per METROVACESA

Aquest 2022 està previst que finalitzi el projecte residencial que inclou 37 habitatges unifamiliars distribuïts en 5 blocs i dos garatges mancomunats.

 

Projecte residencial de 68 habitatges a Mollet del Vallès per METROVACESA

Aquest 2022 està previst que finalitzi el projecte residencial d’un edifici plurifamiliar de 68 habitatges, amb un total de 2.500 m² de carrers i vials, amb edificis de diferents alçades, planta baixa més dues, tres o quatre plantes, 8 espais comercials a planta baixa, 68 places d’aparcament i 37 trasters. La promoció estarà dotada amb una zona comunitària i piscina.

 

Amb aquests 6 projectes en curs, i d’altres projectes residencials ja finalitzats a Barcelona, avalen la trajectòria de GARCIA RIERA en l’àmbit de l’edificació residencial i dona continuïtat al procés d’expansió per la zona de Barcelona i els seus voltants. Podeu veure altres projectes d’habitatges realitzats recentment aquí.

 

GARCIA RIERA está trabajando con 6 proyectos residenciales que sumarán un total de 268 viviendas en la provincia de Barcelona.

Actualmente, GARCIA RIERA tiene entre manos la ejecución de 6 grandes proyectos en el ámbito residencial encargados por promotoras importantes como son METROVACESA, PREMIER, CULMIA y por el Institut Català del Sòl, INCASOL.

Algunos de ellos iniciados en 2021 están casi finalizados, y otros apenas han empezado la fase inicial:

 

Proyecto de 32 viviendas en l’Hospitalet de Llobregat por PREMIER

El proyecto residencial cuenta con 32 viviendas orientadas en el sur, y se ha diseñado para conseguir la eficiencia energética A en emisiones con todas las ventajas económicas y ambientales. Así pues, todas las viviendas están dotados tanto de calefacción como de aire acondicionado mediante energía aerotermia, y también se han escogido materiales de primera calidad que garanticen el buen aislamiento en la vivienda.

 

Promoción de 34 viviendas a Sabadell para INCASOL

A principios del 2022, INCASOL adjudicó a GARCIA RIERA la construcción de un edificio de 34 viviendas dentro del programa de viviendas de alquiler asequible.

 

Promoción de 46 viviendas en Mollet del Vallès por CULMIA

Al mes de marzo iniciaban las obras del nuevo proyecto residencial en Mollet del Vallès. La promoción de 46 viviendas se reparte en dos edificios de 28 viviendas cada uno, con una planta subterránea que los comunica.

 

Conjunto residencial de 47 viviendas en Terrassa por METROVACESA

Al mes de junio, Metrovacesa adjudicaba un nuevo proyecto en la provincia de Barcelona.

En esta ocasión, la promoción dispondrá de viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Ambos edificios comparten dos plantas subterráneas destinadas a aparcamiento y planta baja donde se dispone un gran local comercial.

 

Proyecto residencial de 37 viviendas en Montornès del Vallès por METROVACESA

Este 2022 está previsto que finalice el proyecto residencial que incluye 37 viviendas unifamiliares distribuidos en 5 bloques y dos garajes mancomunados.

 

Proyecto residencial de 68 viviendas en Mollet del Vallès por METROVACESA

Este 2022 está previsto que finalice el proyecto residencial de un edificio plurifamiliar de 68 viviendas, con un total de 2.500 m² de calles y viales, con edificios de diferentes alturas, planta baja más dos, tres o cuatro plantas, 8 espacios comerciales a planta baja, 68 plazas de aparcamiento y 37 trasteros. La promoción estará dotada con una zona comunitaria y piscina.

 

Con estos 6 proyectos en curso, y otros proyectos residenciales ya finalizados en Barcelona, avalan la trayectoria de GARCIA RIERA en el ámbito de la edificación residencial y da continuidad al proceso de expansión por la zona de Barcelona y sus alrededores. Podéis ver otros proyectos de viviendas realizadas recientemente aquí.
Recommended Posts