Els 24 habitatges que GARCIA RIERA construeix a Sant Cugat agafen velocitat de creuerLas 24 viviendas que GARCIA RIERA construye en Sant Cugat cogen velocidad de cruceroThe 24 homes that GARCIA RIERA builds in Sant Cugat take cruising speed

photo-2023-07-04-08-28-35

Les feines sota rasant de la construcció de l’edifici plurifamiliar de 24 habitatges a Sant Cugat, encarregats per CULMIA a GARCIA RIERA, avancen a bon ritme.

Gràcies al nostre equip d’obra, liderat per Olga Rodríguez, Ramon Burguera i Luis Figueiras, aquesta complexa fase d’obra s’està executant dins la planificació prevista i sense incidències, amb uns nivells d’acabats envejables per aconseguir la qualificació energètica A.

Projectes residencials amb criteris de màxima eficiència energètica, en línia amb la visió estratègica de GARCIA RIERA de ser una empresa compromesa amb la sostenibilitat.

Los trabajos bajo rasante de la construcción del edificio plurifamiliar de 24 viviendas en Sant Cugat, encargados por CULMIA a GARCIA RIERA, avanzan a buen ritmo.

Gracias a nuestro equipo de obra, liderado por Olga Rodríguez, Ramon Burguera i Luis Figueiras, esta compleja fase de obra se está ejecutando dentro de la planificación prevista y sin incidencias, con unos niveles de acabados envidiables para conseguir la calificación energética A.

Proyectos residenciales con criterios de máxima eficiencia energética, en línea con la visión estratégica de GARCIA RIERA de ser una empresa comprometida con la sostenibilidad.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts